Mức thu nhập cao nhất ở Nhà máy In tiền Quốc gia là bao nhiêu?

16:09 | 16/09/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo báo cáo thu nhập bình quân của người quản lý năm 2019 của Nhà máy In tiền Quốc gia, có 12 người hưởng lương theo diện người quản lý với thu nhập bình quân từ 10,8 triệu đồng đến 46,5 triệu đồng/tháng.
Nhà máy In tiền Quốc gia là doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ năm 2010, do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
 
Ngành nghề kinh doanh chính của nhà máy là in, đúc tiền, sản xuất vàng miếng, vật phẩm, lưu niệm bằng vàng và các loại giấy tờ có giá theo kế hoạch được giao của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
 
Tin của VTC News, trong báo cáo thu nhập bình quân của người quản lý năm 2019 của Nhà máy In tiền Quốc gia cho thấy, đơn vị này hiện có 12 người hưởng lương theo diện người quản lý với thu nhập bình quân từ 10,8 triệu đồng/tháng đến 46,5 triệu đồng/tháng.
 
Mức thu nhập cao nhất ở Nhà máy In tiền Quốc gia là bao nhiêu? - ảnh 1
Mức thu nhập cao nhất ở Nhà máy In tiền Quốc gia là bao nhiêu?
 
Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) và Tổng Giám đốc là 2 lãnh đạo có thu nhập cao nhất, lần lượt là 46,5 triệu đồng/tháng và 44,06 triệu đồng/tháng (tăng nhẹ so năm 2017 lần lượt 45,5 triệu đồng và 44 triệu đồng mỗi tháng), tương đương 558 triệu đồng/năm và 528 triệu đồng/năm.
 
Tiếp theo là Thành viên HĐTV chuyên trách với 40,5 triệu đồng/tháng, tương đương 486 triệu đồng/năm. Các Phó Tổng giám đốc có thu nhập vào khoảng 40,5 triệu đồng/tháng.Trong khi đó, Kế toán trưởng là 37,5 triệu đồng/tháng. Trưởng ban Kiểm soát là 42 triệu đồng/tháng. Theo báo cáo, mức lương của 2 kiểm soát viên lần lượt là 40,5 triệu đồng/tháng (chuyên trách) và 10,8 triệu đồng (không chuyên trách).
 
Theo báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của nhà máy, năm 2019, số lượng lao động kế hoạch đang làm việc tại đây là 805 người, thực hiện 771 người. Năm 2020 dự kiến lao động là 783 người. Được biết, trong 2019, ước tính thu nhập bình quân của người lao động là hơn 22,4 triệu đồng.
 
Trong khi đó, năm 2019, số lượng người quản lý là 12 người, ước tính thu nhập bình quân vào khoảng 42,57 triệu đồng/người/tháng. Năm 2020, số lượng người quản lý kế hoạch là 13 người.Thời điểm hiện tại, nhà máy chưa công bố báo cáo tài chính cả năm 2019 và bán niên 2020.
 
Trước đó, báo Tiền Phong đưa tin, báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 cho thấy Nhà máy In tiền Quốc gia lỗ lũy kế hơn 11,2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng đầu năm là hơn 60,4 (giảm gấp 5 lần).
 
Nguyên nhân là do chi phí quản lý doanh nghiệp tăng. Cũng theo báo cáo này, hoạt động sản xuất kinh doanh giữa niên độ, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ sụt giảm đến hơn 90 tỷ đồng , từ đó, lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm khoảng 4,3 lần so với cùng kỳ năm 2018. Còn lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh sau khi trừ các chi phí liên quan là lỗ khoảng 6,9 tỷ đồng.
 
Mức thu nhập cao nhất ở Nhà máy In tiền Quốc gia là bao nhiêu? - ảnh 2
Theo nguyên tắc xác định lương thưởng, Nhà máy In tiền là doanh nghiệp công ích sản xuất hàng hoá đặc biệt nên tiền thưởng của người quản lý phải được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt trên cơ sở hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.Do đó, nhiều người đặt ra câu hỏi rằng tại sao Nhà máy In tiền Quốc gia là nơi in ra tiền, có quỹ tiền lương, tiền thưởng và phúc lợi phân phối trực tiếp cho người lao động hàng năm lên đến hàng trăm tỉ nhưng vẫn bị lỗ.
 
Lệ Vỹ