Năm 2023, Việt Nam sẽ sử dụng sơ yếu lý lịch điện tử thay thế sơ yếu lý lịch giấy hoàn toàn

19:25 | 14/09/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Bộ Nội vụ vừa ban hành Quyết định về việc cải cách cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, công nhân viên Nhà nước. Trong đó, quan trọng nhất là việc hướng tới chuyển đổi sang sơ yếu lý lịch điện tử vào năm 2023.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân vừa ký ban hành Quyết định số 612/QĐ-BNV ngày 4/9/2020 về Kế hoạch triển khai Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước. Đề án này vừa được Chính phủ phê duyệt vào tháng 6.
 
Quyết định tập trung vào mục tiêu điện tử hóa hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và xây dựng một cơ sở dữ liệu thống nhất, đồng bộ. Trong Quyết định có nội dung đáng chú ý là mục tiêu đến năm 2023, Việt Nam sẽ sử dụng sơ yếu lý lịch điện tử thay thế bản giấy một cách triệt để. Kế hoạch sẽ được thực hiện từng bước với mục tiêu cụ thể cho từng năm: 
 
Năm 2020, mục tiêu hoàn thiện thể chế, cơ sở pháp lý cho việc xây dựng, triển khai và vận hành CSDL quốc gia. Năm 2021, mục tiêu hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật CSDL quốc gia; hoàn thiện các phần mềm ứng dụng, hệ thống kết nối, chia sẻ tích hợp dữ liệu; hoàn thiện các giải pháp kỹ thuật mật mã để bảo mật dữ liệu; chuẩn hóa và cập nhật bổ sung dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức bộ máy. Đồng thời trong thời gian này cũng cần thực hiện việc chuyển đổi, chuẩn hóa và cập nhật bổ sung dữ liệu vào hệ thống CSDL quốc gia.
 
 Năm 2023, Việt Nam sẽ sử dụng sơ yếu lý lịch điện tử thay thế sơ yếu lý lịch giấy hoàn toàn - ảnh 1
Trong thời đại số hóa, mục tiêu Chính phủ hóa, hồ sơ giấy cồng kềnh sẽ bị "khai tử"

Tiếp tục, đến năm 2022 mục tiêu bắt đầu đưa CSDL quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức vào quản lý và sử dụng.

Đến năm 2023, mục tiêu thay thế được hoàn toàn sơ yếu lý lịch giấy bằng sơ yếu lý lịch điện tử. Đây sẽ là một việc làm quan trọng để xây dựng một Chính phủ điện tử mới hiện đại, thuận tiện hơn cho cả cơ quan quản lý lẫn cán bọ, công nhân viên chức.

Năm 2023, Việt Nam sẽ sử dụng sơ yếu lý lịch điện tử thay thế sơ yếu lý lịch giấy hoàn toàn - ảnh 2
Sơ yếu lý lịch điện tử sẽ đem lại lợi ích và sự thuận tiện cho cả cơ quan quản lý và cán bộ công chức
 
Sơ yếu lý lịch điện tử sẽ giảm thiểu được đáng kể lượng sổ sách hồ sơ, tạo sự thuận lợi trong mọi quy trình từ tuyển dụng, nâng ngạch, chuyển ngạch đến điều động, chuyển đổi vị trí công tác, đề bạt, bổ nhiệm,... cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước từ địa phương cho đến Trung ương.
 
Công cuộc xây dựng Chính phủ điện tử ở nước ta trong thời gian vừa qua được triển khai khá nhanh chóng và tích cực. Ví dụ như vào ngày 19/8, Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức khai trương đi vào hoạt động. 
Kim Chi