Nam A Bank công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 đạt hơn 1.000 tỷ lợi nhuận

15:40 | 01/02/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Mới đây, Nam A Bank (NAB) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 với lãi trước và sau thuế lần lượt hơn 1.005 tỷ đồng và gần 800 tỷ đồng.
Trong quý IV/2020, hoạt động kinh doanh của Nam A Bank nhìn chung tăng trưởng so với cùng kỳ. Cụ thể, thu nhập lãi thuần đạt gần 860 tỷ đồng, tăng 26%.

Bên cạnh đó, các hoạt động ngoài lãi cũng mang về kết quả khả quan bao gồm: Lãi dịch vụ gấp 2,4 lần đạt 43 tỷ đồng; lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư tăng thêm 50% đạt 152 tỷ đồng.

Trong quý IV, Nam A Bank đã trích ra 199 tỷ đồng để đề phòng rủi ro trong khi cùng kỳ được hoàn nhập chi phí. Kết quả, ngân hàng báo lãi trước và sau thuế quý 4 tăng 76% và 67% so với cùng kỳ, lần lượt đạt gần 618 tỷ đồng và hơn 492 tỷ đồng.
 
Nam A Bank công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020
 
Sau khi lũy kế cả năm 2020, Nam Á Bank đã trích tổng cộng 558 tỷ đồng để dự phòng rủi ro. Điều này khiến Ngân hàng chỉ tăng 9% báo lãi trước và sau thuế so với năm 2019. Nam A Bạn hoàn thành kế hoạch lãi trước thuế 1.000 tỷ đồng, đạt hơn 1.005 tỷ đồng và gần 800 tỷ đồng.
 
Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản của ngân hàng này đã tăng 42% so với đầu năm và ghi nhận hơn 134,315 tỷ đồng; tiền gửi tại NHNN tăng 45% và đạt 4.428 tỷ đồng; số tiền cho vay khách hàng cũng đạt 89.172 tỷ đồng, tăng 32% so với đầu năm 2020.
 
Ngoài ra, tiền gửi khách hàng đạt hơn 98.254 tỷ đồng, tăng 39% so với đầu năm; tiền vay các TCTD khác tăng mạnh, đạt 5.830 tỷ đồng, gấp 12 lần đầu năm; phát hành giấy tờ có giá tăng 58%, đạt 6.957 tỷ đồng.
 
Tính đến ngày 31/12/2020, tỷ lệ nợ xấu của Nam A Bank đã giảm từ mức 1,97% xuống còn 0,83% (tức là còn khoảng 744 tỷ đồng) - giảm 44% so với đầu năm. Ngoài ra, nợ dưới tiêu chuẩn và nợ nghi ngờ cùng giảm 74%, từ đó tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay cũng giảm.
 
Sáng 1/2, cổ phiếu Nam A Bank giao dịch trên UPCoM ở mức 12.800 đồng/cổ phiếu.

Tiểu Long