Nâng mức giá trị giao dịch phải báo cáo NHNN lên 400 triệu đồng

Nâng mức giá trị giao dịch phải báo cáo NHNN lên 400 triệu đồng

Kể từ ngày 1/12, các tổ chức tài chính và tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề có liên quan sẽ phải báo cáo tới Ngân hàng Nhà nước khi phát sinh giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên. Trước đó, mức giao dịch phải báo cáo là từ 300 triệu đồng.