Ngân hàng đối mặt với sự 'khan hiếm' của dòng vốn rẻ

Ngân hàng đối mặt với sự 'khan hiếm' của dòng vốn rẻ

Với lãi suất gần như bằng 0, tiền gửi thanh toán hay tiền gửi không kỳ hạn (CASA) luôn là một cấu phần quan trọng trong huy động vốn bởi nó tạo ra nguồn vốn giá rẻ, giúp ngân hàng tiết giảm chi phí đầu vào, tăng hiệu quả kinh doanh.