Năng suất lao động Việt Nam có tăng nhưng vẫn thua xa các nước trong ASEAN

15:16 | 05/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo đại biểu Trần Văn Minh năng suất lao động của Việt Nam có tăng cao trong thời gian qua, nhưng khoảng cách thu hẹp năng suất lao động của Việt Nam với các nước trong khu vực ASEAN thì vẫn thấp.