Ngành Hải quan thu ngân sách gần 295.000 tỷ đồng

TB 07:30 | 02/09/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo thông tin mới công bố của Tổng cục Hải quan, thu ngân sách từ đầu năm đến ngày 30/8 đạt 294.367 tỷ đồng, bằng 83,6% dự toán được giao, bằng 79,6% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 14,6% so với cùng kỳ 2021.

Ô tô nhập khẩu là một trong những nhóm hàng đóng góp lớn vào số thu ngân sách của ngành Hải quan.

Riêng tháng 8, số thu ngân sách của ngành Hải quan đạt hơn 30.000 tỷ đồng.

Về hoạt động xuất nhập khẩu, tháng 8 năm 2022, tổng kim ngạch ước đạt 64,34 tỷ USD, tăng 5,2% so với tháng trước (tương ứng tăng 3,2 tỷ USD).

Trong đó, xuất khẩu ước đạt 33,38 tỷ USD, tăng 9,1% (tương ứng tăng 2,78 tỷ USD) và nhập khẩu ước đạt 30,96 tỷ USD, tăng 1,4% (tương ứng tăng 428 tỷ USD).

Luỹ kế từ đầu năm đến tháng 8 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 497,64 tỷ USD, tăng 15,5%, tương ứng tăng 66,63 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, xuất khẩu ước đạt 250,80 tỷ USD, tăng 17,3% (tương ứng tăng 37,05 tỷ USD) và nhập khẩu ước đạt 246,84 tỷ USD, tăng 13,6% (tương ứng tăng 29,58 tỷ USD).

Như vậy, trong tháng 8 cả nước ước xuất siêu 2,42 tỷ USD. Tính chung từ đầu năm đến hết tháng 8 năm 2022, ước tính xuất siêu 3,96 tỷ USD.