Thủ tướng: Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên để dành nguồn lực cho cải cách chính sách tiền lương

Đông Bắc 07:55 | 05/01/2024 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Đây là nội dung đáng chú ý trong Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 4/1/2024 về tăng cường tiết kiệm chi ngân sách nhà nước vừa được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký.

 

Số liệu từ Bộ Tài chính cho biết ngân sách đã tiết kiệm hơn 560.000 tỷ đồng để chi cho cải cách tiền lương. Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng sử dụng ngân sách, tài sản công thời gian qua vẫn còn lãng phí, ảnh hưởng đến kỷ cương, hiệu quả sử dụng nguồn lực nhà nước. Vì thế, tại Chỉ thị 01 về tiết kiệm chi ngân sách ký hôm nay, Thủ tướng yêu cầu các cấp, ngành triệt để tiết kiệm chi thường xuyên để tiếp tục dành nguồn lực cho cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27 của Bộ Chính trị, bảo hiểm xã hội.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu dự toán chi thường xuyên ngay từ đầu 2024 phải cắt giảm, tiết kiệm 5%. Các khoản chi tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, công tác nước ngoài cũng cắt giảm.

 

 Thủ tướng yêu cầu giảm chi ngân sách nhà nước. Ảnh VGP.

"Chi thường xuyên phải được tiết kiệm từ khi xác định nhiệm vụ, lập dự toán đến phân bổ, quản lý, sử dụng ngân sách. Chính sách, đề án mới chỉ trình ban hành khi thực sự cần thiết và có nguồn bảo đảm", chỉ thị của Thủ tướng nêu.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu giảm tỷ trọng chi thường xuyên xuống 60% tổng chi ngân sách. Tiền tiết kiệm ngoài dành nguồn lực cho an sinh - xã hội, sẽ chi tăng cho đầu tư phát triển, trả nợ, giảm bội chi ngân sách.

Từ 1/7/2024, cán bộ, công chức trên toàn quốc được trả lương theo vị trí việc làm, chức vụ và chức danh. Có 861 vị trí làm cán bộ, công chức, trong đó nhóm lãnh đạo, quản lý là 137; nhóm công chức nghiệp vụ chuyên ngành 665; nhóm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung 37; nhóm hỗ trợ, phục vụ 22 vị trí.

Tại chỉ thị hôm nay, Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu sửa Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản về kế hoạch vay, trả nợ công 2021-2025. Bộ này cũng có trách nhiệm hoàn thiện quy định về chi ngân sách, cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, quản lý sử dụng tài sản công.

Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền quyết định dự toán chi ngân sách hàng năm, phương án xử lý bù giảm thu cho các địa phương theo khả năng cân đối của ngân sách trung ương. Tuy nhiên, Thủ tướng lưu ý các khoản kinh phí đã hết thời gian giải ngân, nhiệm vụ chi không được chuyển nguồn sang năm sau. Tương tự, các khoản tạm ứng kéo dài nhiều năm cần được rà soát, thu hồi.

Cùng đó, các đơn vị sự nghiệp công phải sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế, có phương án tăng tự chủ tài chính, thu hút nguồn lực bên ngoài vào cung cấp dịch vụ công để giảm áp lực lên ngân sách. Các đơn vị rà soát, sắp xếp lại tài sản công, xử lý tài sản không còn nhu cầu sử dụng và thu hồi các tài sản dùng sai đối tượng, mục đích.

Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và thực hiện công khai việc sử dụng ngân sách nhà nước, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, bảo đảm chi ngân sách nhà nước theo dự toán, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi và quy định pháp luật.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xử lý nghiêm theo quy định đối với các sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách đã được cơ quan kiểm toán, thanh tra phát hiện, kiến nghị.

Bộ Tài chính chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị này, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền theo quy định.