Nghị định mới về biểu thuế XNK: Giải quyết các kiến nghị từ hiệp hội, DN

12:13 | 02/06/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - Đây là thông tin được Bộ Tài chính đưa ra sau khi Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 57/2020/NĐ-CP….

Nghị định mới về biểu thuế XNK: Giải quyết các kiến nghị từ hiệp hội, DN - ảnh 1
Nguồn: Internet. 
Ngày 25/05/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 57).

Nghị định 57 được ban hành nhằm thống nhất với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (đã được sửa đổi năm 2017); giải quyết các kiến nghị, vướng mắc của bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố, Đại sứ quán Mỹ, hiệp hội, doanh nghiệp phát sinh trong thời gian qua.

Nghị định cũng thực hiện chủ trương, định hướng của Chính phủ về thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp ô tô, công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô và các ngành cơ khí khác; cải cách thủ tục hành chính, đơn giản Biểu thuế, tạo thuận lợi cho công tác quản lý thu thuế của cơ quan hải quan và hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp... Cụ thể:

Nghị định 57 ban hành 04 Phụ lục thay thế cho 4 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CP để thống nhất với danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam nhằm tạo thuận lợi cho việc thực hiện biểu thuế gồm: Phụ lục I - Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế; Phụ lục II - Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế; Phụ lục III - Danh mục hàng hoá và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp đối với mặt hàng ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe), đã qua sử dụng; Phụ lục IV - Danh mục hàng hoá và mức thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan đối với các mặt hàng thuộc diện áp dụng hạn ngạch thuế quan (quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 57/2020/NĐ-CP)…

Theo Bộ Tài chính, Nghị định số 57/2020/NĐ-CP có những điểm mới như: Tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định 57/2020/NĐ-CP đã sửa đổi quy định về kê khai tên hàng và mã hàng đối với các mặt hàng thuộc nhóm có STT 211 tại Biểu thuế xuất khẩu “Vật tư, nguyên liệu, bán thành phẩm không quy định ở trên có giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên” và sửa đổi bổ sung điều kiện xác định mặt hàng xuất khẩu thuộc nhóm hàng này.

Nghị định mới quy định cụ thể tên 07 mặt hàng thuộc nhóm có STT 211 gồm: Clanhke; Hắc ín chưng cất từ than đá, than non, than bùn; Dầu và các sản phẩm khác từ chưng cất hắc ín than đá ở nhiệt độ cao; Nhựa chưng (hắc ín) và than cốc nhựa chưng, thu được từ hắc ín than đá hoặc hắc ín khoáng chất khác; Đá phiến; Đá làm tượng đài; Đá phiến đã gia công với mức thuế xuất khẩu là 5% nhằm minh bạch các mặt hàng thuộc nhóm có STT 211, tạo thuận lợi cho thực hiện của cơ quan hải quan và doanh nghiệp.

Nghị định 57 cũng đã tăng thuế suất mặt hàng ống và ống dẫn bằng đồng thuộc nhóm 74.11 từ 0% lên 5%; Sửa đổi tiêu chí và tăng thuế suất Bột oxit silic từ 5% lên 10%; Gộp 02 dòng thuế của Mặt hàng nhôm chưa gia công thuộc nhóm 76.01 thành 01 dòng.

Về Thuế nhập khẩu đã sửa đổi, bổ sung Điều 7a Nghị định số 125/2017/NĐ-CP về thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với linh kiện ô tô nhập khẩu theo Chương trình ưu đãi thuế giai đoạn 2018-2022 tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 57/2020/NĐ-CP bao gồm: Bổ sung các chủng loại xe ô tô chạy điện, xe ô tô sử dụng pin nhiên liệu, xe ô tô hybrid, xe ô tô sử dụng nhiên liệu sinh học hoàn toàn, xe ô tô sử dụng khí thiên nhiên vào đối tượng áp dụng ưu đãi của Chương trình; Sửa đổi tiêu chí sản lượng chung tối thiểu của các nhóm xe và sản lượng riêng tối thiểu của mẫu xe để phù hợp với thực trạng ngành sản xuất lắp ráp hiện nay và tác động của đại dịch Covid-19 đến ngành sản xuất, lắp ráp ô tô; Sửa đổi quy định về mẫu xe và quy định về thủ tục, hồ sơ thực hiện Chương trình ưu đãi thuế để giảm thủ tục hành chính.

Đồng thời, bổ sung Điều 7b tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 57/2020/NĐ-CP quy định về thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện để sản xuất, gia công (lắp ráp) các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô giai đoạn năm 2020 – năm 2024 (gọi tắt là Chương trình ưu đãi thuế CNHT ô tô). Những đối tượng được áp dụng Chương trình là các doanh nghiệp sản xuất, gia công (lắp ráp) linh kiện, phụ tùng ô tô; các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô tự sản xuất, gia công (lắp ráp) linh kiện, phụ tùng ô tô.

Nhằm khuyến khích cho ngành CNHT phát triển, tại Nghị định này, các nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất gia công (lắp ráp) các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô giai đoạn năm 2020 – năm 2024 được áp dụng thuế suất 0%.

Nghị định này cũng đã sửa đổi thuế suất, tiêu chí kỹ thuật của 123 mặt hàng; Trong đó tăng thuế suất của 17 mặt hàng và giảm thuế suất của 106 mặt hàng.

Nghị định 57/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/7/2020. Riêng nội dung của Chương trình ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện ô tô quy định tại Điều 7a sẽ được thực hiện ngay từ 01/01/2020.