Người làm việc trong ngành LĐTB&XH phải “4 xin, 4 luôn” với người dân

08:00 07/10/2020 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

4 xin là xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; 4 luôn là luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ, LĐTB&XH

Mới đây, Bộ LĐTB&XH chính thức ban hành quyết định, quy định về văn hóa công vụ, ứng xử giữa cán bộ, công chức, viên chức… với người dân.
 
Hành động này nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị thuộc Bộ này trong việc thực hiện Đề án Văn hóa công vụ của Chính phủ.
 
Theo đó, đối tượng áp dụng bao gồm toàn bộ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại các đơn vị thuộc Bộ LĐTB&XH.
 
Ngoài việc áp dụng “4 xin, 4 luôn”, Bộ LĐTB&XH cũng sẽ quy định chi tiết về tinh thần, thái độ làm việc, chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, chuẩn mực về đạo đức, lối sống và cả trang phục của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khi làm việc với người dân.
KẾ TOẠI