Nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thiện dự thảo Luật Chứng khoán

10:27 | 24/02/2019 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - Đây là một trong những nội dung quan trọng trong chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhằm phát triển thị trường chứng khoán trong thời gian tới tại Hội nghị phát triển thị trường chứng khoán năm 2019 diễn ra ngày 22/2.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá: "Năm 2018, thị trường chứng khoán Việt Nam vượt khó thành công".

Đối với nhiệm vụ năm 2019, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thiện dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi) trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp tháng 10/2019. Luật khi được ban hành sẽ tạo khuôn khổ pháp lý cho thị trường chứng khoán phát triển thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế nhằm huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài nước cho phát triển kinh tế. Hơn nữa, Luật Chứng khoán (sửa đổi) sẽ giúp thị trường chứng khoán phát triển hiện đại, minh bạch, bền vững, chuyên nghiệp, tiếp cận với thông lệ quốc tế qua đó góp phần vào nâng hạng thị trường.

Đồng thời, tiếp tục tái cơ cấu mạnh mẽ thị trường chứng khoán đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Một số mục tiêu cụ thể, phấn đầu năm 2020, thị trường cổ phiếu đạt 100% GDP, số lượng nhà đầu tư đạt 3% dân số, đảm bảo hợp lý nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư tổ chức; tạo cơ chế phát triển nhà đầu tư chuyên nghiệp; đa dạng hóa các sản phẩm chứng khoán, triển khai chứng quyền có đảm bảo.

Nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thiện dự thảo Luật Chứng khoán - ảnh 1
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị.
Để hoàn thành được những mục tiêu trên, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, năm 2019 đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với với các bộ, ngành liên quan tập trung triển khai những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:
Thứ nhất, tiếp tục phát triển thị trường chứng khoán theo hướng lành mạnh, minh bạch, an toàn, bền vững có khả năng chống lại các cú sốc, va đập từ bên ngoài.
Thứ hai, tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về cả chất và lượng của thị trường chứng khoán, nâng cao vai trò vị thế của thị trường chứng khoán trong nền kinh tế. Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Luật Chứng khoán, thể chế hóa các nội dung quan trọng, đảm bảo sự đồng bộ phù hợp với các luật quan trọng khác.
Thứ ba, triển khai quyết liệt các giải pháp nêu tại Đề án tái cơ cấu thị trường chứng khoán và bảo hiểm đến năm 2025 đã được Chính phủ phê duyệt, trong đó tập trung vào các giải pháp đẩy mạnh phát triển thị trường phái sinh với tính chất cung cấp công cụ tài chính phòng vệ rủi ro, phát triển các sản phẩm mới cho thị trường chứng khoán. Nâng cao chất lượng phát hành và niêm yết chứng khoán, khuyến khích phát triển đa dạng các dịch vụ tài chính hỗ trợ cho sự tăng cường minh bạch và bền vững của thị trường.
Thứ tư, đối với khối các công ty niêm yết, đăng ký giao dịch, ngoài việc tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp cần phải mạnh dạn tận dụng kênh thị trường chứng khoán để huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu, trái phiếu trên thị trường, giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn vốn vay từ tổ chức tín dụng.
Thứ năm, đối với khối các tổ chức trung gian kinh doanh chứng khoán trên thị trường, đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Ủy ban chứng khoán tập trung đẩy mạnh công tác tái cấu trúc các tổ chức kinh doanh chứng khoán, tiếp tục thanh lọc các tổ chức kinh doanh chứng khoán yếu kém về quy mô vốn và chất lượng dịch vụ.
Thứ sáu, tích cực khơi thông dòng vốn nước ngoài thông qua các giải pháp chính sách cụ thể, thiết thực, góp phần phát triển thị trường theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại tiếp cận thông lệ quốc tế để sớm đạt mục tiêu về nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.
Thứ bảy, tăng cường năng lực kiểm tra, giám sát, quản lý và cưỡng chế thực thi của cơ quan quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế. Trong đó, tăng quyền tiếp cận thông tin, ưu tiên thiết lập các cơ chế giám sát, cảnh báo sớm, có kịch bản phòng ngừa khủng hoảng, bảo đảm hoạt động ổn định, an ninh tài chính quốc gia.
Thứ tám, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và điều hành thị trường tài chính, thị trường chứng khoán; phát huy các nguồn lực xã hội cho nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; coi đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp là một đột phá cho đổi mới mô hình tăng trưởng.