Quy định mới về phát hành trái phiếu doanh nghiệp có gì đặc biệt?

Quy định mới về phát hành trái phiếu doanh nghiệp có gì đặc biệt?

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 5/3/2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.
Doanh nghiệp xử lý như thế nào trước áp lực đáo hạn trái phiếu?

Doanh nghiệp xử lý như thế nào trước áp lực đáo hạn trái phiếu?

Theo thống kê của ngành tài chính, khối lượng trái phiếu đáo hạn của các doanh nghiệp sẽ đạt đỉnh trong giai đoạn 2023 - 2024. Riêng năm 2023, có trên 250.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đến hạn thanh toán cho "trái chủ". Vậy các nhà phát hành trái phiếu có động thái gì để chủ động tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh thị trường được dự báo còn nhiều khó khăn trong năm 2023?
Các doanh nghiệp BĐS ồ ạt mua lại trái phiếu trước hạn

Các doanh nghiệp BĐS ồ ạt mua lại trái phiếu trước hạn

Giữa làn sóng khất nợ cũng như trễ hẹn trả lãi trái phiếu, vẫn có nhiều doanh nghiệp bất động sản chi tiền mua lại trái phiếu trước hạn từ đầu năm đến nay như Bất động sản Đông Dương (400 tỷ đồng), Vạn Hương (gần 1.500 tỷ đồng)...