Nghị định mới về trái phiếu doanh nghiệp: Tạo điều kiện cho doanh nghiệp huy động vốn

Nghị định mới về trái phiếu doanh nghiệp: Tạo điều kiện cho doanh nghiệp huy động vốn

Bộ Tài chính vừa tổ chức họp báo giới thiệu các điểm mới cần lưu ý về Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 153/2020/NĐ-CP về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.
Phát hành trái phiếu bất động sản giảm sâu 6 tháng đầu năm

Phát hành trái phiếu bất động sản giảm sâu 6 tháng đầu năm

Doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu nhiều thứ hai (sau ngành ngân hàng) trên thị trường 6 tháng đầu năm với tổng giá trị gần 42.600 tỷ đồng. Tuy nhiên nếu so với cùng kỳ năm ngoái, tổng giá trị trái phiếu phát hành của nhóm này giảm hơn 31%.
Bỏ tiền vào đâu trong thời kỳ lạm phát?

Bỏ tiền vào đâu trong thời kỳ lạm phát?

Trong bối cảnh lạm phát hiện tại, chuyên gia cho rằng chứng khoán và trái phiếu sẽ là hai kênh đầu tư phù hợp và vẫn sinh lời, đảm bảo tính an toàn trong năm nay. Trong khi đó, thanh khoản của thị trường bất động sản trong thời điểm này vẫn còn mang tính đầu cơ.