Những khoản lệ phí người mua nên biết khi làm sổ đỏ

16:13 | 21/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Bên cạnh việc chi tiền mua đất, người mua cần lưu ý tới những khoản lệ phí cần nộp khi làm sổ đỏ.
Sau khi mua một miếng đất mới, người mua thường quan tâm đến một vấn đề quan trọng là sổ đỏ. Nhiều người không khỏi đau đầu với những câu hỏi như bao giờ thì được cấp sổ đỏ, thủ tục làm sổ đỏ ra sao, cần phải nộp những khoản tiền nào... Luật Đất đai năm 2013, điều 98, khoản 3 có quy định: "Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất được nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật".
 
Lệ phí làm sổ đỏ, khoản tiền đóng khi làm sổ đỏ
 
 
Nghĩa vụ tài chính được quy định tại khoản 1, điều 63, Nghị định 43/2014, bao gồm tiền sử dụng đất (hoặc tiền thuê đất), các lại thuế về đất đai, lệ phí trước bạ và nghĩa vụ tài chính do cơ quan thuế quyết định cùng chi phí đo đạc. Theo đó, khi làm sổ đỏ, người mua nhà, mua đất nên lưu ý những khoản lệ phí sau:

Tiền sử dụng đất

 
Khoản 9, điều 3, Luật Đất đai 2013 quy định như sau: "Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất là việc Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất ổn định mà không có nguồn gốc được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với thửa đất xác định".
 
Lệ phí làm sổ đỏ, khoản tiền đóng khi làm sổ đỏ
 
Đây là số tiền mà người sử dụng đất cần trả cho Nhà nước sau khi được giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và công nhận quyền sử dụng đất. Theo Luật Đất đai 2013, Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 45/2014/NĐ-CP chỉ một số trường hợp sau đây có thể phải nộp khoản phí này khi làm sổ đỏ:
 
- Đất đã được sử dụng ổn định trước ngày 01/07/2004, không vi phạm pháp luật về đất đai.
 
- Đất được UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phủ hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch.
 
Bên cạnh đó, theo Điều 55 cũng như điểm b, khoản 1, Điều 99, Luật đất đai 2013, người sử dụng đất sẽ phải nộp tiền sử dụng đất khi được cấp sổ đỏ khi:
 
- Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở;
 
- Tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;
 
- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;
 
- Tổ chức kinh tế được giao đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng.

Lệ phí trước bạ

 
Lệ phí trước bạ khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (tức sổ đỏ) được tính theo công thức: Lệ phí trước bạ = (Giá đất tại bảng giá đất x diện tích) x 0,5%
 
- Giá đất trên được quy định ở Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.
 
- Diện tích đất chịu lệ phí trược bạ là toàn bộ diện tích đất có quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân do Văn phòng đăng ký đất đai xác định và cung cấp cho cơ quan thuế.
 
Lưu ý: Trong trường hợp đất thuê của Nhà nước theo hình thức trả tiền thuê đất 1 lần mà thời hạn thuê đất nhỏ hơn thời hạn của loại đất quy định ở Bảng giá đất thì khoản lệ phí này được tính như sau:
 
Giá đất của thời hạn thuê đất tính lệ phí trước bạ = (Giá đất tại Bảng giá đất/70 năm) x Thời hạn thuê đất
 

Lệ phí cấp sổ đỏ

 
Khoản 5, Điều 3 Thông tư 85/2019/TT-BTC quy định lệ phí cấp sổ đỏ do HĐND cấp tỉnh quyết định, do đó mức thu theo từng tỉnh, thành phố có thể khác nhau. Mức lệ phí này dao động từ khoảng 80.000 - 1.200.000 đồng (thời điểm năm 2020).
 

Lệ phí đo đạc

 
Sau khi được cấp Sổ đỏ, đất sẽ được đo đạc lại cùng thông tin thửa đất chính xác, đầy đủ. Người sở hữu đất có thể chọn một đơn vị đo đạc để thực hiện, chi phí do hai bên tự thỏa thuận.
 
Lệ phí làm sổ đỏ, khoản tiền đóng khi làm sổ đỏ
 
Để nộp các hồ sơ và lệ phí trên, người sở hữu đất có thể tới Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh cấp huyện, bộ phận một cửa hoặc UBND cấp xã (với hộ gia đình, cá nhân) hay văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh (với cơ quan, tổ chức).
 
*Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo.
 
 
Linh Chi (t/h)