Những nội dung cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

07:58 | 27/08/2019 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - Trong bản di chúc, với nội dung cô đọng, sâu sắc, hàm chứa tinh thần nhân văn cao cả, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam.
Những nội dung cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 1