Nửa đầu năm 2021, Việt Nam thâm hụt thương mại gần 1,5 tỷ USD

11:59 | 30/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
6 tháng đầu năm, tuy giá trị xuất nhập khẩu tăng nhưng nhập siêu vẫn trên đà tăng cao hơn với tổng giá trị là 1,47 tỷ USD. Phần lớn sản phẩm nhập về là nguyên, nhiên, vật liệu, chiếm gần 49%.

Cụ thể, theo số liệu mới được công bố từ Tổng cục Thống kê thì 6 tháng đầu năm 2021, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 316,73 tỷ USD, tăng 32,2% so với cùng thời điểm năm 2020. Trong đó xuất khẩu đạt 157,63 tỷ USD, cao hơn 28,4%; nhập khẩu đạt 159,1 tỷ USD, tăng 36,1%. Như vậy, cán cân thương mại nghiêng về nhập siêu với 1,47 tỷ USD. 

Riêng trong tháng 6, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt mức 54 tỷ USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Về nhập khẩu, giá trị trong tháng 5 đạt  đạt 26,19 tỷ USD, còn tháng 6/2021 ước tính đạt 26,5 tỷ USD, tăng 1,2% so với tháng trước và tăng 17,3% so với cùng thời điểm năm 2020. 

Tính tổng cả ba tháng 4, 5 và 6 thì kim ngạch xuất khẩu quý 2/2021 ước tính đạt 79,23 tỷ USD, tăng 33,5% so với cùng kỳ năm trước và tăng 1,1% so với quý 1 vừa qua. 

Nửa đầu năm 2021, Việt Nam thâm hụt thương mại gần 1,5 tỷ USD - ảnh 1

Nhập siêu 1,47 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2021

Tổng kết nửa đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 157,63 tỷ USD, cao hơn 28,4% với cùng kỳ 2020. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 40,89 tỷ USD, tăng 16,8%, chiếm 25,9% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) dẫn đầu về xuất khẩu khi kim ngạch đạt trị giá 116,74 tỷ USD, tăng 33%, chiếm 74,1%.

Ba nhóm hàng dẫn đầu về giá trị xuất khẩu lần lượt gồm: công nghiệp nặng và khoáng sản (84 tỷ USD); công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp (58 tỷ USD); nông, lâm sản (11,58 tỷ USD).

Các quốc gia đứng đầu về nhập khẩu hàng Việt Nam gồm: Mỹ (44,9 tỷ USD), Trung Quốc (24,4 tỷ USD), EU (19,3 tỷ USD)...

Theo chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu trong tháng 5 đạt 28,27 tỷ USD. Tháng 6/2021, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 27,5 tỷ USD, giảm 2,7% so với tháng 5 và tăng 33,5% so với cùng thời điểm năm 2020. 

Tổng giá trị nhập khẩu hàng hóa trong quý 2/2021 ước tính đạt khoảng 83,5 tỷ USD, tăng 45,7% so với cùng kỳ năm trước và tăng 10,4% so với quý 1. 

6 tháng đầu năm 2021, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 159,1 tỷ USD, tăng 36,1% so với cùng kỳ năm 2020. Khu vực kinh tế trong nước đạt 55,9 tỷ USD, tăng 30,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm chủ yếu với giá trị nhập hàng 103,2 tỷ USD, tăng 39,5%. 31 nhóm hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 87,4% tổng kim ngạch nhập khẩu. 

Nước ta chủ yếu nhập khẩu nhóm hàng tư liệu sản xuất, ước tính đạt 149,32 tỷ USD, tăng 36,7% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 93,9% tổng kim ngạch. 

Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam khi đạt giá trị kim ngạch 53,4 tỷ USD, tiếp theo lần lượt là Hàn Quốc (25,2 tỷ USD), ASEAN (20,9 tỷ USD)...

Được biết, trong 5 tháng đầu năm và tháng 5/2021, Việt Nam cũng nhập siêu lần lượt 0,47 tỷ USD và 2,07 tỷ USD. 


H.S

Xem thêm: Cán cân thương mại đảo chiều trong tháng 5, Việt Nam nhập siêu 2 tỷ USD