Nước lũ về quá nhanh trong đêm, khiến người dân Nha Trang trở tay không kịp

09:27 | 30/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Nước lũ lên rất nhanh, có nơi ngập sâu đến 1,5m, nhấn chìm nhiều khu dân cư ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa làm nhiều người không trở tay không kịp.