Hàng loạt lô 'đất vàng' tại Khánh Hòa sẽ được đấu giá công khai

Hàng loạt lô 'đất vàng' tại Khánh Hòa sẽ được đấu giá công khai

Có tới 40 lô đất (diện tích 6.493 m2) tại khu quy hoạch phân lô chi tiết khép kín khu dân cư tổ dân phố Thanh Châu 2, phường Ninh Giang và 6 lô đất (diện tích 1.049 m2) tại khu dân cư tổ dân phố Phú Thọ 2, phường Ninh Diêm (thuộc thị xã Ninh Hòa) sẽ được tiến hành tổ chức đấu giá trong thời gian tới.