Khánh Hòa thu hút thêm hơn 32.250 tỷ đồng vốn đầu tư

Khánh Hòa thu hút thêm hơn 32.250 tỷ đồng vốn đầu tư

Tỉnh Khánh Hòa lựa chọn, trao chấp thuận chủ trương đầu tư và trao giấy chứng nhận đầu tư cho 8 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 32.250 tỷ đồng; trao biên bản ghi nhớ phát triển dự án cho 15 doanh nghiệp với tổng vốn dự kiến khoảng trên 80.000 tỷ đồng.