Ông Thào Xuân Sùng tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam

20:39 13/12/2018 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

(DNVN) - Ông Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI, tái đắc cử chức Chủ tịch Hội với tỉ lệ 100%.

Sáng 13/12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023 đã thông báo kết quả họp hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành vào ngày 12/12. Hội nghị đã bầu 21 ủy viên Ban Thường vụ, bầu Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Ông Thào Xuân Sùng tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - ảnh 1
 Ông Thào Xuân Sùng tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.
Theo đó, ông Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 6, tái đắc cử, giữ chức Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 7 (nhiệm kỳ 2018-2023) với số phiếu bầu tuyệt đối. Các ông Lương Quốc Đoàn, Phạm Tiến Nam, Đinh Khắc Đính tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa VII; bà Bùi Thị Thơm và ông Nguyễn Xuân Định được bầu bổ sung giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa VII.
Đại hội đã quyết định số lượng BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 7, nhiệm kỳ 2018-2023 là 119 ủy viên. Đây là những người có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ để đảm đương nhiệm vụ do đại hội giao phó. So với đại hội 6, số lượng ủy viên BCH giảm 6 người (Đại hội 6 có 125 người).
Trong số 119 ủy viên BCH khóa 7, nhiệm kỳ 2018-2023 cơ quan Trung ương Hội có 35 người, chiếm 29,4%; Thường trực Hội Nông dân các tỉnh, thành phố là 63 người; bộ, ngành, đoàn thể là 5 người, chiếm 4,2%; doanh nghiệp: 5 người, chiếm 4,2%; hội viên tiêu biểu là 3 người, chiếm 2,5%; lãnh đạo hợp tác xã là 3 người; chiếm 2,5%; nhà khoa học là 5 người chiếm 4,2%. 119 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội được Đại hội bầu có cơ cấu hợp lý về giới tính, độ tuổi, thành phần dân tộc, đảm bảo các tiêu chuẩn, quy định.