Xuất hiện 2 ca tái nhiễm Covid-19 tại Hà Tĩnh

Xuất hiện 2 ca tái nhiễm Covid-19 tại Hà Tĩnh

Trường hợp vừa được xác định dương tính với Covid-19 ở thôn Việt Yên, xã Việt Tiến và thôn Sâm Lộc, xã Tượng Sơn (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) là 2 đối tượng đi từ nước ngoài về.