Phiếu bầu cử Mỹ được kiểm đếm thế nào?

18:02 05/11/2020 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Phiếu bầu qua thư và vắng mặt phải được xác thực trước khi được kiểm bằng máy cùng phiếu bỏ trực tiếp trong ngày bầu cử.