Phó thủ tướng yêu cầu thẩm định việc điều chỉnh dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

09:58 | 06/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì thẩm định việc điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
Văn phòng Chính phủ vừa có công văn số  9278/VPCP – CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Tuyên Quang về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
 
Phó thủ tướng đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, kết hợp cùng với các cơ quan có liên quan tiến hành thẩm định việc điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, trong đó có báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng nguồn vốn cân đối theo đúng quy định hiện hành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
 
Phó thủ tướng yêu cầu thẩm định việc điều chỉnh dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ - ảnh 1Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai
 
Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng kết nối đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ với cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
 
Tại tờ trình này, UBND tỉnh Tuyên Quang kiến nghị Thủ tướng cho phép chuyển đổi hình thức đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai  từ PPP, loại hợp đồng BOT sang đầu tư công và bố trí nguồn vốn ngân sách trung ương để thực hiện dự án.
 
Tháng 12/2019 Thủ tướng đã phê duyệt chủ trương đầu tư  dự án đầu tư xây dựng cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai vào tổng chiều dài dầu tư là 40,3 km theo hình thức PPP, loại hợp đồng BOT; tổng mức đầu tư khoảng 3.271,08 tỷ đồng (trong đó 500 tỷ đồng vốn từ ngân sách Trung ương, 2.760,4 tỷ đồng vốn chủ sở hữu và vốn vay tín dụng và 10,78 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương) dự kiến tiến độ thực hiện bắt đầu từ năm 2019 và cơ bản hoàn thành vào năm 2023.
 
Trong thời gian qua để triển khai quyết định của Thủ tướng, UBND tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tuân thủ theo đúng quy định hiện hành. Thời gian phát hành hồ sơ, sơ tuyển mời thầu là 30 ngày. Thông báo mời sơ tuyển trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia số 20200891872-00 đăng tải ngày 1/9/2020 bắt đầu từ 10h ngày 7/9/2020 đến 10h ngày 7/10/2020
 
Đến hết thời điểm đóng thầu không có nhà đầu tư nào nộp hồ sơ dự sơ tuyển. UBND tỉnh Tuyên Quang đã quyết định hủy thầu sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án dựa trên căn cứ theo quy định của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, ngày 8/10/2020
 
Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết “Nguyên nhân hủy thầu do trong giai đoạn hiện nay, việc thu hút các nhà đầu tư tham gia dự án cũng như việc các Ngân hàng cho vay vốn để thực hiện dự án BOT là rất khó khăn, các nhà đầu tư không tiếp cận được nguồn vốn của các Ngân hàng. Vì vậy, dự án không hấp dẫn nhà đầu tư, đấu thầu sơ tuyển nhà đầu tư không thành công”
 
Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang cho biết hiện nay, do các nội dung về thiết kế cơ sở của Dự án đã hoàn thành. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đã hoàn thành được hơn 70%, dự kiến hết năm 2020 sẽ hoàn thành 100%. Để thuận lợi để triển khai thực hiện dự án ngay trong năm 2020 và hoàn thành trong năm 2023  nếu dự án được chuyển đổi sang sử dụng 100% vốn đầu tư công.
 
Nguyễn Triệu