PSC trích 8,64 tỷ đồng cho hoạt động chi trả cổ tức cho cổ đông

19:32 15/04/2021 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (PSC - sàn HNX) sẽ tiến hành chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2020 trong ngày 5/5.

PSC sẽ tiến hành chi trả cổ tức với tỉ lệ 12% bằng tiền mặt, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1.200 đồng. Theo đó, với 7,2 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Vận tải và Dịch vụ petrolimex Sài Gòn sẽ phải chi 8,64 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.
 
PSC trích 8,64 tỷ đồng cho hoạt động chi trả cổ tức cho cổ đông - ảnh 1
 
Dự kiến ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/5, thời gian thanh toán cổ tức là ngày 28/5/2021
 
Theo thống kê, Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn ghi nhận lợi nhuận sau thuế của năm 2020 đạt 11,88 tỷ đồng giảm 23% cả về doanh thu và lợi nhuận so với năm 2019.
 
Tổng tài sản xủa PSC theo số liệu thống kê đến ngày 31/12/2020 chỉ nhích nhẹ lên gần 287 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn xấp xỉ 36 tỷ đồng, tài sản dài hạn gần 251 tỷ đồng.
 
Đến cuối năm 2020, lợi nhuận sau thuế chưa được phân phối là 11,88 tỷ đồng, ngoài ra, Công ty còn 34,33 tỷ đồng quỹ đầu tư và phát triển, 6,34 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.
 
Ngày 8/4, PSC đã tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2021. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với chỉ tiêu tổng doanh thu 456,87 tỷ đồng, 15,3 tỷ đồng cho lợi nhuận trước thuế tăng 8,36% và 2,34% so với năm 2020. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến tối thiểu 10%.

Xem thêm: Sau 7 năm `nhịn` Eximbank lần đầu muốn được trả cổ tức bằng cổ phiếu

Tâm Phạm