Ra mắt 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

10:44 | 01/02/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sáng 1/2, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, gồm 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết, đã ra mắt Đại hội.
Ra mắt 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu nêu rõ: “Tôi xin chân thành cảm ơn Đại hội, cảm ơn các đồng chí đại biểu Đại hội đã tin cậy, tín nhiệm, bầu chúng tôi vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội; giao cho chúng tôi trọng trách hết sức lớn lao nhưng vô cùng vinh dự". - Ảnh: VGP
 
Ra mắt 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Đại hội nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ trọng trách Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XIII. - Ảnh: VGP
 
Ra mắt 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 đồng chí trong đó có 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết. - Ảnh: VGP
 
Ra mắt 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã họp Hội nghị lần thứ nhất, bầu Bộ Chính trị gồm 18 đồng chí. Với sự thống nhất rất cao, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. - Ảnh: VGP
 
Ra mắt 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Võ Văn Thưởng báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII. - Ảnh: VGP
 
Ra mắt 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Đoàn Chủ tịch Đại hội trong phiên bế mạc. - Ảnh: VGP
 
Ra mắt 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Đoàn Chủ tịch Đại hội trong phiên bế mạc. - Ảnh: VGP
 
Ra mắt 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên bế mạc Đại hội. - Ảnh: VGP

Theo Báo Chính Phủ