Sai phạm ở Sở Công thương Tây Ninh: Chuyển hồ sơ sang công an

17:01 28/04/2021 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Thanh tra tỉnh Tây Ninh kiến nghị chuyển hồ sơ đến Công an thành phố Tây Ninh để điều tra dấu hiệu phạm tội của nguyên Chánh Văn phòng và Kế toán trưởng Sở Công thương.

Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh đã ký ban hành Kết luận thanh tra số 04/KL-TTr về việc thanh tra lại Kết luận thanh tra số 03/KL-TTr ngày 29/4/2020 của Giám đốc Sở Tài chính về thanh tra công tác quản lý tài chính, kế toán tại Sở Công thương tỉnh Tây Ninh. Kết luận thanh tra đã chỉ ra những thiếu sót, sai phạm trong công tác quản lý tài chính, kế toán tại Sở này.

Cụ thể, việc Sở Công thương xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ còn có một số nội dung không phù hợp, sai quy định như phụ cấp làm thêm giờ; xây dựng nội dung trích lập các quỹ sai; chưa thực hiện theo hướng dẫn về quản lý sử dụng tài sản công. 

Trung tâm Khuyến công – Tư vấn phát triển công nghiệp theo quy định phải thực hiện xây dựng quy chế theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP nhưng trung tâm lại thực hiện theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP đối với nội dung phân phối kết quả tài chính trong năm.

Sai phạm ở Sở Công thương Tây Ninh: Chuyển hồ sơ sang công an - ảnh 1

Ông Lê Văn Tẳng - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh công bố kết luận Thanh tra tại Sở Công Thương. Ảnh: P.N.

Việc Sở lập, giao dự toán thu đối với nguồn thu phí và lệ phí năm 2017 chưa sát với thực tế; quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ngân sách cấp năm 2017, năm 2018 cũng còn có một số khoản chi, thanh toán sai nguồn, sai chế độ, định mức chi với tổng số tiền chi sai là 1.139.336.480 đồng.

Việc quản lý thu, nộp nguồn thu phí, lệ phí Sở Công thương đã thu nhưng nộp ngân sách chưa đầy đủ, chưa kịp thời; việc quản lý, sử dụng các khoản thu khác số tiền 347.088.000 đồng là sai với quy định Điều 5 Luật Kế toán, khoản 1 Điều 13 Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó quản lý, sử dụng số tiền 308.360.000 đồng (nhận quà tặng – tiền không đúng quy định 210.000.000 đồng, gửi tiết kiệm tiền thu phí, lệ phí được số tiền lãi 53.728.000 đồng, chênh lệch quyết toán cao hơn thực tế từ lớp học vệ sinh an toàn thực phẩm là 44.632.000 đồng) là hành vi có dấu hiệu của tội Lập quỹ trái phép. Việc làm này do bà Nguyễn Thị Bích Lệ, nguyên Chánh Văn phòng và bà Lữ Thị Thanh Phương, Kế toán trưởng của Sở thực hiện.

Ngoài ra, việc kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân còn thiếu 3 trường hợp chưa mở mã số thuế; quản lý, sử dụng tài sản văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc chưa lập đầy đủ các loại sổ theo quy định; trong thực hiện pháp luật về kế toán chưa mở sổ kế toán đầy đủ. 

Trong Kết luận số 03/KL-STC ngày 29/4/2020 của Sở Tài chính Tây Ninh về thanh tra công tác quản lý tài chính, kế toán tại Sở Công thương đã chỉ rõ:

Về trình tự thủ tục tiến hành thanh tra thực hiện chưa được chặt chẽ, chưa thông báo cho đối tượng được thanh tra biết về nội dung thanh tra, chưa yêu cầu đối tượng thanh tra giải trình từng nội dung thanh tra đối với ông Lê Thành Công (nguyên Giám đốc Sở Công thương) là người có liên quan và chịu trách nhiệm trực tiếp lãnh đạo Sở Công thương giai đoạn 2017-2018 đã để xảy ra nhiều thiếu sót, sai phạm trong thời gian làm lãnh đạo Sở Công thương. Chưa làm rõ số tiền quyết toán cao hơn thực tế từ lớp học vệ sinh an toàn thực phẩm là 44.632.000 đồng sử dụng vào mục đích gì, có dấu hiệu của tội phạm hay không để xử lý, từ đó dẫn đến phải thanh tra lại.

Từ những sai phạm trên, Thanh tra tỉnh đã quyết định xử lý thu hồi tiền sai phạm nộp ngân sách nhà nước, đồng thời kiến nghị Giám đốc Sở Công thương Tây Ninh tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân; tổ chức khắc phục những thiếu sót, sai phạm như kết luận thanh tra đã nêu; kiến nghị Giám đốc Sở Tài chính chỉ đạo chấn chỉnh đối với những thiếu sót mà kết luận thanh tra đã nêu, kiểm tra chặt chẽ trong thẩm tra quyết toán kinh phí hàng năm đối với Sở Công thương. 

Đồng thời kiến nghị chuyển hồ sơ về hành vi có dấu hiệu của tội Lập quỹ trái phép (Điều 205), tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (Điều 356) của Bộ Luật hình sự năm 2015, do bà Nguyễn Thị Bích Lệ - nguyên Chánh Văn phòng và bà Lữ Thị Thanh Phương - Kế toán trưởng của Sở Công thương thực hiện sang Cơ quan điều tra Công an thành phố Tây Ninh để điều tra theo thẩm quyền.

Quang Hải - Quốc Tuấn

 Xem thêm: Phát hoảng với nghiệp vụ của nhân viên Sacombank Tây Ninh