Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao (LAS) lãi trăm tỷ trong năm 2022

Lạc Lạc 14:18 | 28/01/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao (LAS) mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022 với doanh thu giảm nhưng lợi nhuận lại tăng hơn 12 tỷ đồng.

Cụ thể, LAS ghi nhận doanh thu thuần 729,6 tỷ đồng, giảm 13,5% so với cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên giá vốn giảm mạnh 22% đã khiến lợi nhuận gộp tăng lên 142 tỷ đồng. Biên lãi gộp tăng lên 19,5% từ mức 10,3% trong quý IV/2021. 

Theo giải trình, phía doanh nghiệp cho biết đã nắm bắt được thời điểm phù hợp để nhập những lô nguyên liệu với giá hợp lý, làm tỷ trọng của giá vốn trên doanh thu quý này thấp hơn so với cùng kỳ. 

Dù vậy, chi phí tài chính (chủ yếu là lãi vay), bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt 69%, 31% và 56% lên 10 tỷ, 42 tỷ và 64 tỷ đồng. Trừ chi phí và thuế, LAS ghi nhận lãi ròng gần 21 tỷ đồng, gấp 2,6 lần quý IV/2021. 

Lũy kế cả năm 2022, doanh thu thuần của LAS đạt 3.156 tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ niên độ trước. Lợi nhuận ròng đạt 112 tỷ đồng, tăng 32%. Kết quả lợi nhuận này đã vượt ước đạt của chính doanh nghiệp trước đó và cao nhất trong 4 năm trở lại đây.

 

Về tình hình tài chính, tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 2.280 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm.  Phần lớn tài sản là hàng tồn kho với 1.234 tỷ đồng, chủ yếu là nguyên vật liệu và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. 

Ngoài ra, doanh nghiệp có tiền và các khoản tương đương tiền 46 tỷ đồng, tiền gửi ngắn hạn ở ngân hàng VietinBank Phú Thọ 65 tỷ đồng. 

Các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 602 tỷ đồng, đa số là khoản trả trước cho người bán ngắn hạn. Trong đó là 29 tỷ đồng nợ xấu đến từ Công ty CP Nam Tiến (12 tỷ đồng), Công ty TNHH Anh Đức (12 tỷ đồng),...

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng dành 6,8 tỷ đồng đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết. 

Bên kia bảng cân đối, tính đến cuối năm 2022, doanh nghiệp ghi nhận nợ phải trả 936 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,9% so với đầu năm, chủ yếu là nợ vay tài chính ngắn hạn với 491 tỷ đồng, chiếm 52% tổng nợ phải trả. Vốn chủ sở hữu tại cuối tháng 12/2022 là 1.344 tỷ đồng.