EVNHANOI: Dấu ấn một chặng đường phát triển

EVNHANOI: Dấu ấn một chặng đường phát triển

(DNVN) - Nhiều công trình điện được hoàn thành, số khách hàng tăng trên 12%, doanh thu bán điện tăng 57,96%, tỷ lệ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 99,7%... là những kết quả tích cực mà Tổng Công ty Điện lực Hà Nội đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020.