Ký hợp đồng EPC Cảng than và đê chắn sóng Dự án Trung tâm Điện lực Quảng Trạch

Ký hợp đồng EPC Cảng than và đê chắn sóng Dự án Trung tâm Điện lực Quảng Trạch

(DNVN) - Mới đây, Ban QLDA Điện 2 cùng Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân - Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương - Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng công trình thủy tổ chức Lễ ký hợp đồng gói thầu số 24 “Thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC) hạng mục Cảng nhập than và đê chắn sóng”.