Bất động sản công nghiệp trước vận hội mới

Bất động sản công nghiệp trước vận hội mới

Xuyên suốt giai đoạn khó khăn từ COVID-19 và hậu dịch, bất động sản công nghiệp là phân khúc duy nhất trong ngành vẫn giữ được nhịp độ ổn định và ngày càng thu hút dòng vốn ngoại.