CEO Bluewise Group: Doanh nghiệp Việt ‘rộng cửa’ vào thị trường Australia

CEO Bluewise Group: Doanh nghiệp Việt ‘rộng cửa’ vào thị trường Australia

Được đánh giá là một thị trường cởi mở, tiềm năng và còn nhiều dư địa khai thác, thị trường Australia là nơi nhiều doanh nghiệp mong muốn có cơ hội chinh phục. Để hiểu rõ hơn về cơ hội cũng như những rào cản khi doanh nghiệp Việt thâm nhập vào thị trường này, phóng viên đã có cuộc trao đổi vói ông Lê Thanh Tùng - CEO của Bluewise Group.