ĐBQH chất vấn về tình trạng doanh nghiệp ‘sân sau’ và thị trường nhập khẩu ô tô

ĐBQH chất vấn về tình trạng doanh nghiệp ‘sân sau’ và thị trường nhập khẩu ô tô

(DNVN) - Sáng 30/10, ngay sau phần trình bày các báo cáo về việc thực hiện 6 nghị quyết của QH về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết Kỳ họp thứ Tư, QH khóa XIV, các ĐBQH đã đặt câu hỏi chất vấn với các thành viên Chính phủ, Bộ trưởng và trưởng ngành có liên quan.