Áp lực chất lượng tài sản lên tăng trưởng của ngân hàng

Áp lực chất lượng tài sản lên tăng trưởng của ngân hàng

Trong khi thị trường bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp diễn biến thiếu tích cực bởi ảnh hưởng bất ổn của tình hình kinh tế - chính trị thế giới và chấn chỉnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp, giới phân tích nhận định, ngành ngân hàng sẽ phải đối mặt với vấn đề chất lượng tài sản trong thời gian tới. Cùng với đó, nợ xấu và trích lập dự phòng cũng được dự báo sẽ tạo áp lực tương đối lớn đối với tăng trưởng của ngành này.