Hy sinh lợi ích khi duy trì zero Covid, có phải liệu pháp phù hợp?

Hy sinh lợi ích khi duy trì zero Covid, có phải liệu pháp phù hợp?

Đài Loan (Trung Quốc)– hòn đảo từng được cả thế giới ca ngợi vì những thành công trong nỗ lực chống lại đại dịch thế kỷ Covid-19, hiện nay vẫn đóng cửa và chưa có kế hoạch mở cửa trở lại bất chấp những tổn thất về kinh tế, du lịch, thương mại và các trở ngại trong cuộc sống.