Chủ tịch BRG Nguyễn Thị Nga: 'Lãi suất phải giảm thêm 2-3% nữa doanh nghiệp mới dám tiếp cận'

Chủ tịch BRG Nguyễn Thị Nga: 'Lãi suất phải giảm thêm 2-3% nữa doanh nghiệp mới dám tiếp cận'

Theo Chủ tịch Tập đoàn BRG Nguyễn Thị Nga, doanh nghiệp nên mạnh dạn đến ngân hàng đề nghị hỗ trợ doanh nghiệp. Mức lãi suất hiện nay vẫn rất cao và vượt nhiều quốc gia trong khu vực, lãi suất cho vay phải giảm thêm 2-3% nữa thì mới phù hợp với khả năng tiếp cận và thực trạng sức khoẻ của doanh nghiệp.