Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

(DNVN) - Nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Vorachith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào thăm Việt Nam từ ngày 3 - 7/7.