Phó Chủ tịch HĐQT Phát Đạt bán thành công hơn 1,2 triệu cổ phiếu

Phó Chủ tịch HĐQT Phát Đạt bán thành công hơn 1,2 triệu cổ phiếu

Theo thông báo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM sáng hôm nay (7/3), bà Trần Thị Hường - phó Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt đã bán thành công hơn 1,2 triệu cổ phiếu PDR, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu xuống 0,21% vốn điều lệ.