SHB miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc

SHB miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc

SHB vừa có thông báo về việc miễn nhiệm một Phó Tổng Giám đốc vì lý do sức khỏe. Quyết định miễn nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 14/10/2023.
Ông Đỗ Quang Vinh làm Phó Chủ tịch HĐQT SHB

Ông Đỗ Quang Vinh làm Phó Chủ tịch HĐQT SHB

HĐQT Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã họp phiên đầu tiên sau khi thay đổi cơ cấu nhân sự và bầu hai Phó Chủ tịch HĐQT mới là ông Đỗ Quang Vinh và ông Đỗ Đức Hải.
SHB được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 36.459 tỷ đồng

SHB được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 36.459 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản chấp thuận việc Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 15%; chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP). Sau khi thực hiện 3 phương án trên, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng từ 26.674 tỷ đồng lên mức tối đa 36.459 tỷ đồng.