Ông Đỗ Quang Vinh làm Phó Chủ tịch HĐQT SHB

Ông Đỗ Quang Vinh làm Phó Chủ tịch HĐQT SHB

HĐQT Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã họp phiên đầu tiên sau khi thay đổi cơ cấu nhân sự và bầu hai Phó Chủ tịch HĐQT mới là ông Đỗ Quang Vinh và ông Đỗ Đức Hải.
SHB được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 36.459 tỷ đồng

SHB được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 36.459 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản chấp thuận việc Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 15%; chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP). Sau khi thực hiện 3 phương án trên, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng từ 26.674 tỷ đồng lên mức tối đa 36.459 tỷ đồng.
Lợi nhuận SHB tăng 82% chỉ sau 6 tháng đầu năm

Lợi nhuận SHB tăng 82% chỉ sau 6 tháng đầu năm

Nhờ phát huy các thế mạnh tiềm năng, đa dạng hoá các loại hình dịch vụ, thu hồi nợ xấu,... lợi nhuận sau thuế của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã kiểm toán lũy kế 6 tháng đầu năm 2022 đạt 4.636,5 tỷ đồng, tăng 81,95% so với lợi nhuận sau thuế đã kiểm toán cùng kỳ 6 tháng năm 2021.