Chương Dương (CDC): Lợi nhuận 6 tháng sau soát xét tăng 29%

Chương Dương (CDC): Lợi nhuận 6 tháng sau soát xét tăng 29%

Ngày 29/8, Công ty Cổ phần Chương Dương (mã: CDC) đã công bố báo cáo tài chính bán niên 2022 sau soát xét, trong đó ghi nhận lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp tăng 1,6 tỷ đồng so với báo cáo đã soát xét. Nguyên nhân chủ yếu đến từ chi phí tài chính giảm từ 12,5 tỷ đồng xuống còn 10,5 tỷ đồng.