Vicostone chuyển sàn niêm yết từ HNX sang HOSE

Vicostone chuyển sàn niêm yết từ HNX sang HOSE

CTCP Vicostone (HNX - Mã: VCS) đã thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Theo đó, công ty xin ý kiến về việc chuyển niêm yết toàn bộ cổ phiếu từ HNX sang HoSE.