CPI năm 2022 khó giữ được ở mức tăng dưới 4%

CPI năm 2022 khó giữ được ở mức tăng dưới 4%

Theo TS. Trần Toàn Thắng, Trưởng ban Dự báo kinh tế ngành và doanh nghiệp (Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư), CPI năm 2022 khó giữ được ở mức dưới 4%.