Cục Trồng trọt: Không có việc nông dân phá tiêu còn tốt để bán rễ

Cục Trồng trọt: Không có việc nông dân phá tiêu còn tốt để bán rễ

(DNVN) - Trước những thông tin về việc thương lái thu mua rễ tiêu ở một số địa phương được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, ông Nguyễn Hồng Sơn, Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), khẳng định chắc chắn không có việc nông dân phá tiêu còn tốt để bán rễ mà chỉ là việc tận thu rễ trong quá trình vệ sinh hố trồng.