Để được hỗ trợ giảm giá điện do COVID-19, cơ sở lưu trú cần giấy tờ gì?

Để được hỗ trợ giảm giá điện do COVID-19, cơ sở lưu trú cần giấy tờ gì?

(DNVN) - Tại văn bản số 566/TCDL-KS ngày 20/5/2020 của Tổng cục Du lịch, các cơ sở lưu trú du lịch được nêu tại Điều 48, Luật Du lịch 2017 thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ giảm giá điện từ mức giá bán điện áp dụng cho kinh doanh xuống bằng mức giá bán điện áp dụng cho ngành sản xuất trong vòng 3 tháng, kể từ ngày 16 tháng 4 năm 2020.
Tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình giảm giá điện cho cơ sở lưu trú du lịch

Tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình giảm giá điện cho cơ sở lưu trú du lịch

(DNVN) - Mới đây, Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm và đoàn công tác Tập đoàn đã tới làm việc tại Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để trao đổi, tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện hỗ trợ giảm giá điện cho các khách hàng sử dụng điện là cơ sở lưu trú du lịch