Để được hỗ trợ giảm giá điện do COVID-19, cơ sở lưu trú cần giấy tờ gì?

12:29 | 26/05/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - Tại văn bản số 566/TCDL-KS ngày 20/5/2020 của Tổng cục Du lịch, các cơ sở lưu trú du lịch được nêu tại Điều 48, Luật Du lịch 2017 thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ giảm giá điện từ mức giá bán điện áp dụng cho kinh doanh xuống bằng mức giá bán điện áp dụng cho ngành sản xuất trong vòng 3 tháng, kể từ ngày 16 tháng 4 năm 2020.
Theo đó, các cơ sở lưu trú du lịch làm thủ tục, nộp hồ sơ giảm giá điện tại cơ quan điện lực địa phương trước ngày 15 tháng 7 năm 2020. Nếu cơ sở lưu trú du lịch đã thanh toán tiền điện theo mức giá cũ, khi nộp đủ hồ sơ theo quy định sẽ được cơ quan điện lực hoàn trả phần thu vượt.
Để được hỗ trợ giảm giá điện do COVID-19, cơ sở lưu trú cần giấy tờ gì? - ảnh 1
 Những giấy tờ cơ sở lưu trú cần chuẩn bị để được hỗ trợ giảm giá điện do COVID-19.
Hồ sơ đề nghị cơ quan điện lực địa phương hỗ trợ giảm giá điện gồm: Bản sao đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh dịch vụ lưu trú; bản sao quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch đã được cơ quan có thẩm quyền cấp (còn hoặc đã hết hiệu lực đến ngày 16/4/2020) hoặc bản sao văn bản thông báo tới cơ quan quản lý nhà nước về du lịch trước khi cơ sở đi vào hoạt động theo quy định của Chính phủ.
Trường hợp cơ sở lưu trú du lịch không đăng ký xếp hạng sao, không có hoặc thất lạc văn bản thông báo tới cơ quan quản lý nhà nước về du lịch trước khi cơ sở đi vào hoạt động, Tổng cục Du lịch đề nghị các Sở hướng dẫn cơ sở lưu trú du lịch bổ sung văn bản thông báo để được xác nhận là cơ sở lưu trú du lịch.
Tại văn bản 566/TCDL-KS cũng hướng dẫn, các tổ chức, cá nhân thuê mặt bằng tại cơ sở lưu trú du lịch làm văn phòng hoặc kinh doanh dịch vụ khác như massage, phòng tập thể hình,... có hợp đồng sử dụng điện riêng với cơ quan điện lực thì chưa được xem xét áp dụng chính sách hỗ trợ giảm giá điện.