Hậu Giang: Hoàn thành trạm biến áp 220kV Châu Thành 

Hậu Giang: Hoàn thành trạm biến áp 220kV Châu Thành

Ngày 10/04, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) cùng Hội đồng nghiệm thu đã hoàn tất nghiệm thu đóng điện máy biến áp thứ hai và hoàn thành toàn bộ công trình TBA 220kV Châu Thành (Hậu Giang) và đấu nối.