Doanh nghiệp FDI tại Thanh Hóa duy trì hoạt động trong đại dịch bằng cách nào?

Doanh nghiệp FDI tại Thanh Hóa duy trì hoạt động trong đại dịch bằng cách nào?

Dù dịch bệnh COVID – 19 diễn biến phức tạp, kéo dài, phải đối diện với nhiều khó khăn nhưng 35 doanh nghiệp FDI tại Thanh Hóa (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) vẫn hoạt động ổn định. Các doanh nghiệp này giải quyết việc làm thường xuyên cho gần 160.000 lao động với mức thu nhập bình quân gần 6,5 triệu đồng/người/tháng.