Doanh nghiệp cần minh bạch thế nào để tiếp cận được ODA?

Doanh nghiệp cần minh bạch thế nào để tiếp cận được ODA?

(DNVN)  - Doanh nghiệp tư nhân muốn vay được ODA phải tuân thủ theo chính sách ODA (đảm bảo tính bền vững, vì lợi ích cộng đồng) và yếu tố cốt lõi của việc đảm bảo đó là tính minh bạch, theo Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty HALCOM Nguyễn Quang Huân.
Dòng tiền ngoại sẽ tiếp tục nâng đỡ thị trường?

Dòng tiền ngoại sẽ tiếp tục nâng đỡ thị trường?

(DNVN) - Tính từ đầu năm tới nay, khối ngoại đã mua ròng gần 6.000 tỷ đồng trên TTCK Việt Nam, con số kỷ lục so với cùng giai đoạn trong quá khứ. Nếu lực mua ròng tiếp tục duy trì sẽ là yếu tố quan trọng giúp củng cố niềm tin khối nội, qua đó giúp thị trường duy trì đà tăng.