FPT Capital sẽ thoái sạch vốn khỏi TPBank

FPT Capital sẽ thoái sạch vốn khỏi TPBank

Sau lần giao dịch không hoàn tất được thông báo ngày 12/1, FPT Capital tiếp tục đăng ký bán 783.322 cổ phiếu TPBank trong thời gian từ 30/1 đến 28/2. Nếu giao dịch lần này thành công, FPT Capital sẽ không còn nắm giữ cổ phần tại TPBank.