Nhiều doanh nghiệp công bố làm nhà ở giá rẻ

Nhiều doanh nghiệp công bố làm nhà ở giá rẻ

Trong bối cảnh giá nhà liên tục tăng và nhà ở giá rẻ dần biến mất khỏi thị trường, nhiều doanh nghiệp chuyên phát triển dự án hạng sang lần lượt công bố chiến lược tham gia làm nhà ở cho người lao động.