Doanh nghiệp mong chờ giảm lãi suất để tái đầu tư

Doanh nghiệp mong chờ giảm lãi suất để tái đầu tư

Lãi suất cho vay neo ở mức cao đang khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, không ít doanh nghiệp buộc phải co hẹp sản xuất hoặc phải kinh doanh cầm chừng. Trong bối cảnh đó, nhiều ý kiến đề xuất Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước cần sớm có các giải pháp và lộ trình kéo giảm lãi suất, bởi với mức lãi suất cho vay trên 10% hiện nay, doanh nghiệp rất khó duy trì sản xuất kinh doanh hiệu quả.