Không có “vùng cấm” trong đợt cao điểm kiểm soát thị trường dịp Tết

Không có “vùng cấm” trong đợt cao điểm kiểm soát thị trường dịp Tết

(DNVN) - Đó là yêu cầu mà Bộ Công Thương vừa đưa ra khi chỉ đạo cho Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường, Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mở đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường Tết Kỷ Hợi. Thời gian kiểm tra liên tục từ nay đến hết ngày 22/02/2019.