Giải bài toán giữ chân dòng vốn FDI

Giải bài toán giữ chân dòng vốn FDI

Từ đầu năm đến nay, dịch COVID-19 tấn công vào nhiều địa phương đang thu hút dòng vốn FDI lớn ở nước ta như Bắc Ninh, Bắc Giang, TP.HCM, Bình Dương… làm dấy lên mối lo ngại về việc dòng vốn FDI sẽ có thể dịch chuyển khỏi Việt Nam.