'Gói hỗ trợ 350.000 tỷ đồng gián tiếp tạo cơ hội kinh doanh lớn cho doanh nghiệp chứ không chỉ trực tiếp'

'Gói hỗ trợ 350.000 tỷ đồng gián tiếp tạo cơ hội kinh doanh lớn cho doanh nghiệp chứ không chỉ trực tiếp'

Ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, tác động gián tiếp từ gói hỗ trợ phục hồi kinh tế xã hội gần 350.000 tỷ đồng tạo dư địa cơ hội kinh doanh lớn cho cộng đồng doanh nghiệp. Do đó, doanh nghiệp cũng nên quan tâm đến cơ hội gián tiếp này chứ không nên chỉ quan tâm mình có được hỗ trợ trực tiếp hay không.